Головна Iсторiя

Партiя промисловцiв i підприємців України

Участники учредительного съезда Украинского союза хлеборобов-государственников, Рейхенау, 4-8 июня 1922

Партія промисловців і підприємців України ПППУ
Патріотизм, Професіоналізм, Порядність – Україні!

Історія

Процес виникнення партій захисту прав промисловців і підприємців на території України (тоді ще у складі Російської імперії) об’єктивно пов’язаний з реаліями модернізаційного процесу кінця XIX – початку XX століття.

Прискорений  розвиток економіки, стрімкий стрибок у виробництві зумовили не тільки сприятливі можливості для прояву приватної ініціативи, а й створили  нові проблеми  для влади.

Йшлося про відсутність чіткої програми діяльності тих ланок тодішньої української адміністрації, які займалися розробкою економічної політики. В основі економіки початку ХХ сторіччя лежав державний монополізм, що регламентував як відносини власності, так і інші істотні сфери промисловості і торгівлі.

Однак  представники буржуазії все серйозніше  відчували потребу усунути бар’єри, що перешкоджали розвиткові ринкової економіки. Необхідно було привести у відповідність одна одній законодавчі норми, які регулюють взаємовідносини держави і підприємця; скасувати обмеження в правах на торгово-промислову діяльність; створити гнучкі органи, що представляють інтереси ділового світу і здатні впливати на характер урядових рішень.

Якщо врахувати, що протиріччя між бюрократією і підприємцями посилилися в часи  економічної кризи 1900-1907 років, то суспільно-політична активність “капітанів” українського капіталізму стає цілком зрозумілою.

Зустріч Голови ПППУ – Анатолія Кінаха з Президентом Литви – Далею Грибаускайте

Представницька організація, здатна консолідувати цю частину суспільства, була відсутня. Тому  потреба у своїй політичній партії ставала все більш нагальною. Найбільшою за чисельністю партією ділового світу тоді стала Торгово-промислова партія (ТПП), заснована підприємцями, які проявили найбільшу політичну активність протягом усього періоду аж до Першої світової війни.

Її програма, зокрема, передбачала перехід до безкоштовної початкової освіти, але на той час ТПП, посилаючись на брак шкільних будівель і вчительського персоналу, заявляла лише про своє прагнення до цієї мети.

Висловлюючись за розвиток місцевого самоврядування, партія наполягала на реформі земств і міських дум (участь у виборах всіх платників податків і наділення їх правом висувати свою кандидатуру в органи влади.

 Висловлюючись за розвиток місцевого самоврядування, партія наполягала на реформі земств і міських дум (участь у виборах всіх платників податків і наділення їх правом висувати свою кандидатуру в голосні, ліквідація станового характеру управління). 

Серед членів партії переважали торгово-промислові службовці. На початку 1907 року ТПП налічувала близько 70 комітетів, зокрема в Києві і Харкові.

Наступним важливим етапом становлення промислово-економічних партій в Україні стало створення Української демократично-хліборобської партії (УДХП), яка була заснована в травні 1917 року за ініціативою С.Шемета, М. Боярського, В. Шкляра, Л. Климовця, М. Макаренка.

Іншою впливовою організацією був Всеукраїнський союз земельних власників (місцеве відділення Всеросійського союзу земельних власників), але він об’єднував переважно середніх і великих землевласників, зазвичай русифікованих і консервативно налаштованих прихильників імперії та старого устрою.

Наступним важливим етапом становлення промислово – економічних партій в Україні стало створення Української демократично – хліборобської партії (УДХП), яка була заснована в травні 1917 року за ініціативою Сергія Шемета, М. Боярського, В. Шкляра, Л. Климовця, М. Макаренка. 

Іншою впливовою організацією був Всеукраїнський союз земельних власників (місцеве відділення Всеросійського Союзу Земельних Власників), але він об’єднував переважно середніх і великих землевласників, зазвичай русифікованих і консервативно налаштованих прихильників імперії та старого устрою. 

На основі цих принципів члени організації В. Андрієвський, С. Шемет і В. Липинський розробили проект програми.

blank
Голова ПППУ – Анатолій Кінах на українському форумі бізнеса

Програма проголошувала загальні громадянські права та автокефалію релігійних конфесій в Україні.

В економічному розділі передбачалось встановлення державного контролю за національним господарством, співіснування орендної та приватновласницької форм землеволодіння.

Партія відстоювала ідею створення єдиного національного фронту для розбудови Української держави. У травні 1918 УДХП увійшла до складу Українського національно-державного союзу.

З ліквідацією УНР в нашій країні надовго була знівельована й ідея становлення підприємницьких політичних організацій,  і сама підприємницька ініціатива. Профспілковий рух був зрощений з партійно-державним апаратом і не мав нічого спільного з інтересами  промисловців радянської України.

Після отримання незалежності наша держава знову повернулася на шлях ринково-демократичного розвитку, який вочевидь сприяв активізації промислово-підприємницької діяльності.

В цьому сенсі, справжнім проривом у справі політичної корпоративної солідарності підприємців та промисловців стало скликання 9 лютого 2000 року в Києві Установчого з’їзду ПППУ – Партії промисловців і підприємців України, яка у квітні того ж року була зареєстрована міністерством юстиції України. 

Після отримання незалежності наша держава знову повернулася на шлях ринково-демократичного розвитку, який вочевидь сприяв активізації промислово-підприємницької діяльності.

В цьому сенсі справжнім проривом у справі політичної корпоративної солідарності підприємців та промисловців стало скликання 9 лютого 2000 року в Києві Установчого з’їзду ПППУ – Партії промисловців і підприємців України, яка у квітні того ж року була зареєстрована міністерством юстиції України.

Головою партії було обрано Анатолія Кириловича Кінаха.

ПППУ у різні часи нараховувала у своїх лавах майже 150 тисяч членів, об’єднаних у 720 територіальних організацій районного рівня, її партійні організації були широко представлені в усіх регіонах України.

blank
Зустріч делегації ПППУ у Міністерстві економіки Австрії

У парламентських виборах 2002 року Партія брала участь у складі виборчого блоку «За єдину Україну», що отримала у парламенті загалом 102 депутатських мандати.

У парламентських виборах 2006 року брала участь у складі Блоку «Наша Україна».

Партія підприємців і промисловців України за час своєї політичної діяльності була представлена в парламенті декількох скликань, брала участь у всіх парламентських і місцевих виборчих кампаніях.

Нині члени ПППУ є у складі багатьох місцевих рад і органах місцевого самоврядування.Незважаючи на пандемію COVID-19, партія промисловців і підприємців продовжує свою роботу

17 грудня 2020 року у форматі відео конференції відбулося чергове засідання Політичної ради ПППУ.

На засіданні були обговорені проблеми державного управління, національної економіки і соціально-політичної сфери, а також внутрішньопартійна ситуація, прогнози і плани на майбутнє.

Спираючись на об’єктивний фаховий аналіз, висновки експертів і досвідчених управлінців, Політична рада зафіксувала стан справ у державі як загрозливий і небезпечний для її подальшого існування та розбудови  майбутнього.

Відсутність на публічному рівні чітко сформульованих державних стратегічних орієнтирів і національних економічних пріоритетів одночасно із частковою втратою суверенітету у міжнародних відносинах викликає невпевненість і зневір’я у найактивнішого прошарку українського народу – його промислово-підприємницької спільноти.

Історія сучасної цивілізації не знає прикладів успішного розвитку будь-якої держави без опори на промисловість і заохочення підприємництва. Економічним фундаментом процвітання найрозвиненіших країни світу і гарантом їх щасливого майбутнього виступає середній клас.

На превеликий жаль, в нашій рідній Україні ця категорія населення знаходиться у стані відчайдушної боротьби за виживання замість того, щоб своїм натхненням, талантами і наснагою створювати заможну країну і успішну економіку.

Усвідомлюючи соціально-політичні і економічні ризики сьогодення, Партія промисловці і підприємців України разом з партнерськими громадсько-політичними силами приймає рішення про активізацію своєї діяльності і закликає партійних активістів і всіх наших прихильників  долучитися до спільної справи з відновлення і розбудови  національної економіки України як основи її успішного існування і побудови щасливого майбутнього.

Політичною радою також прийнято рішення про проведення З’їзду ПППУ у другому кварталі 2021 року і розгортання активної інформаційної підтримки політичної діяльності структурних підрозділів і місцевих організацій.

Ідеологічна позиція ПППУ на політичному лексиконі означає «Центризм» і відрізняється чіткою орієнтацією на досягнення стратегічної мети побудови успішної української держави з опорою на свободу підприємництва та індустріально-іноваційний розвиток.